Vattenskada - Mer detaljer gällande Vattenskada

Vattenskada

Vattenskada är ett av de större problemen en husägare kan drabbas av. Det kostar mycket pengar och kan ta mycket tid i anspråk att åtgärda vattenskadan och ett vattenskadat hus kräver omfattande renovering där även delar av huset som inte vattenskadats blir omöjliga att bo i under en period. Orsaken att vattenskadorna blir så stora är att det är svårt att upptäcka vattenskador i tid utan vattenskadorna upptäcks oftast tack vare något symptom. Ett vanligt sätt en vattenskada upptäcks på är att det luktar unket eller att det syns mögel.


Om det finns tecken på vatten eller vattenskada är det viktigt att snabbt finna orsaken till vatten eller åtgärda vattenskadan. Anledningen till det är att man inte vet hur snabbt vattenskadan eller mögelangreppet sprider sig.

Vattenskada - Är det samma sak som fuktskada?

Det är viss skillnad mellan en vattenskada och en fuktskada. En fuktskada uppstår då fukt kondenserar vilket sker när varm fuktig och luft kyls av på en kall yta. En vattenskada uppstår när vatten som rinner har läckt ut. Den uppkomna vattenskadan eller fuktskadan kan orsaka samma problem och se liknande ut.

Orsaken till vattenskada

Den vanligaste orsaken till en vattenskada i hus är att vatten tränger in vatten i väggar och golv. Vattnet kan dels kommas från läckande rör eller inträngande vatten utifrån men vattenet kan också uppstå av att det bildas kondens på ytor som är kalla eller att ett tätskikt inte är tillräckligt tät.


Vattenskadan uppstår då organiskt material som reglar eller spånskivor utsatts för vatten under en lång tid. Vanliga orsaker till stora vattenskador är att vattenskadan inte upptäcks på flera månader eller år.

Söka och hitta vattenskada

För att minska effekten av en vattenskada är det viktigt att ofta undersöka de delar av huset som kan utsättas för fukt eller vatten. Kartlägg vilka delar i ditt hus som är utsätta för fukt eller riskerar skador från vatten. De viktigaste delarna av huset med avseende på vattenskada är kök och badrum i de flesta hem. Dessutom ska du kontrollera vinden samt väggar och golv i källaren. Ifall huset har en krypgrund eller en plintgrund bör denna också inspekteras ofta för att upptäcka eventuella vattenskador tidigt.


Om du tror att du har en vattenskada kan man enkelt göra fuktmätningar för att bestämma om det förekommer fukt. Dessa fuktmätningar bör följas upp med prover för mögelförekomst.

Hantera en vattenskada

Försöka komma fram till orsaken till vattenskadan och prova själv undanröja orsaken eller vattenläckan. Ifall du inte klarar det ta hjälp av någon speciallist på vattenskador och saneringen efter vattenläckor. Du kan också ta kontakt med ditt försäkringsbolag.


Oavsett ifall du tänker fixa vattenskadan är det bra att använda en avfuktare som torkar upp de delar som inte är så angripna av vattenskadan att de behöver renoveras. Detta skall göras för att slippa framtida mögelangrepp.

Vattenskada i badrum

Den dyraste och dessutom den vanligaste vattenskadan är den som uppkommer i badrum. Problemet är att vattnet eller fukten bakom ytskiktet aldrig hinner torka och om inte tätskiktet inte är helt tätt kommer en omfattande vattenskada att uppstå efter en tid. Vattenskador som dessa är lömska och orsakar vid sidan av stora skador även angrepp av mögel som kräver mögelsanering.


Om du fått en vattenskada på toaletten är det säkrast att kontakta ditt försäkringsbolag. Om tidigare renoveringar är riktigt utförda så får du ersättning för vattenskadan med om renoveringen utförts felaktigt kan vattenskadan kosta dig mycket tid och pengar.

Vattenskada i källare

En anledning till vattenskador i källaren är att vatten tränger in från jorden utanför källarväggen. Om huset har en dålig dränering ska du dränera det snarast. Det går att dränera huset själv genom att hyra en liten minigrävmaskin och själv gräva runt huset. Därefter täcker man källarväggarnas utsida man ett skyddande och fukttätt material som t.ex. Platonskivor. För att minska risken ytterligare för vattenskador så fyller man den utgrävda delen med dränerande material så som grovt grus.


Eftersom det är fler än du som drabbas av vattenskador i källaren så finns det många företag som man kan anlita för att dränera huset. Detta kostar lite mer men det brukar gå snabbt och dräneringsföretagen vet hur man gör.


Pengar får du knappast ut från ditt försäkringsbolag för en vattenskadad källare p.g.a. dålig dränering eftersom försäkringarna inte gäller för inträngande vatten.

Vattenskada på vind

Eftersom det inte finns några vattenledningar på vinden så orsakas vattenskadorna antingen p.g.a. inkommande vatten eller skador orsakade av fuktig luft som kondenserats när varmluft möter ett kallt yttertak.


Ett sätt att undvika inträngande vatten, vilket normalt inte täcks av försäkringar, är att byta det yttre tätskiktet i innan det blivit för gammalt. Om taket är spontat med takpapp, läckt och tegelpannor ska du lyfta på några av tegelpannorna med jämna mellanrum för att kontrollera takets skick.


På vinden är det jätteviktigt att det finns en luftspalt mellan yttre delen av taket där luften kan röra sig och isoleringen. Om luftspalten saknas kommer taket få fuktskador inom några år.

Vattenskada i torpargrund eller krypgrund

En betydande faktor för att minimera risken för vattenskador i krypgrunden eller torpargrunden är dess konstruktion. En bra grund som är riktigt dränerad är den bästa försäkringen för att undvika fuktskador.

Vattenskada i kök

I köket uppkommer vattenskadorna oftast bakom diskmaskinen eller i närheten av diskbänken. Det kan även uppstå fuktskador bakom kylskåpet som orsakas av att kondensen vid kylning blir kvar under kylskåpet. Ett mycket bra sätt att sänka risken för vattenskada under t.ex. diskmaskinen är att använda ett underlägg av plast som placeras under diskmaskinen.

Undvika vattenskada

De bästa sätten att stoppa vattenskador vid ombyggnationer är att följa de regler som gäller vid renoveringar av t.ex. badrum. Viktigast är det i badrum där risken för vattenskador är störst. Mycket bra information om att undvika fuktskador i badrum finns bland annat Golvbranschens Våtrumskontroll, GVK.

För att lindra eller t.o.m. hindra vattenskadorna skall du följa de alla regelverk och föreskrifter som gäller rörande vattenskydd och fuktspärr. Om du är det lite tveksam så skall du anlita en firma som specialiserat sig på att renovera badrum.


Ifall utrymmen bakom väggar, under duschen eller diskmaskinen är årkomliga är det bra att placera några fukt eller vattensensorer där. En fuktsensor, som även kallas läckagevarnaren, fungerar som ett brandlarm för vatten vilket innebär att den reagerar på om ytan där den är placerad blir fuktig. En ny fuktsensor med ett nytt Litiumbatteri fungera i 10 år och det är den billig försäkring mot för att undvika vattenskadorna.